Skovbrug

>> Hjem         

Hammer Bakker Nordjylland

   Det ho-bitte Savværk v. Finn Nielsen

Hos  

savværk kan man først og fremmest få råd, vejledning og ideer til anlæggelse af naturlegepladser og bestille opskæring af træ hertil. Endvidere leveres egestolper til hegn og egeplanker til bordplader, bænke, højbede og lign. Alt tømmer er økologisk og af høj kvalitet, men kan alligevel betales af enhver pengepung.

Desuden leveres der også brædder med barkkanter, og både egne og kunders stammer opskæres efter ønske. 


Kontakt: Bedst telefonisk alle dage efter kl.20   Tlf.: 96 38 30 33

Om Finn Nielsen

Finn Nielsen har fra sin tidligste ungdom arbejdet med byggerier af forskellige slags - dog altid med træ som vigtigste materiale. Han er meget optaget af vikingernes byggestil og udløberen heraf: Stavkirkerne, som man bl.a. kan finde i Norge. Men også legepladser og deres kunstneriske udformning ligger ham meget på sinde af hensyn til det lille barns æstetiske opdragelse. Således har han rådgivet adskillige børnehaver med anlæggelse og udførelse af naturlegepladser og leveret både 'råt' og smukt bearbejdet tømmer hertil.

På matriklen i Hammer Bakker er det først og fremmest fårehuset, der vækker opmærksomhed - netop fordi det er bygget efter norske traditioner, men også et større hus til forskellige formål har længe været undervejs.

                          Billederne: Finn skærer egeplanker med barkkanter op

               Finn har fundet det rette navn til sit savværk:

                                            Det ho-bitte Savværk.

Da han så "Ringenes Herre¨ første gang, blev han meget betaget af hobitternes huse , fordi disse passer ind i den omgivende natur. Sådan forsøger han også selv at forme de byggerier, han arbejder med. Da savværket endvidere nok er det mindste i Danmark, er betegnelsen ¨bitte¨jo meget passende. På den måde får han et ordspil ud af navnet, og det er lige i hans ånd.

                 Nogle eksempler på, hvad savværket har leveret tømmer til:

 Nedenstående illustrationer er  nogle eksempler på, hvad Finn har skåret tømmer op til: 

Legeredskaber

Bænke

Tømmer

Brædder og rundstokke

Opskæring af stammer